STUDIO EG

5. 10. 2023 - 14:00

BIM

(Building Information Management - správa informací o stavbě)

PARTNER STUDIA
logo-cas.jpg
APGEO

Podstatou BIM je sdílení aktuálních informací (dat ) o stavbě napříč všemi zainteresovanými profesemi.  Všichni zainteresovanní tak mají v průběhu životního cyklu stavby k dispozici aktuální informace. To vede k vyšší efektivitě - snížení nákladů a chybovosti, a úspoře času. Nejen proto jsme se  tomuto tématu věnovali v dalším Studiu Egovernment. Důvodem je i příprava nového zákona, či skutečnost, že Vláda vytýčila jako cíl, že všechny veřejné zakázky budou zadávány s využitím BIM i to, že 1.1. 2024 by měly nastartovat první pilotní projekty.  Jak to tedy vypadá, co může BIM nabídnout, co musí zadavatelé splňovat či jak se přizpůsobit? O tom všem a mnohém dalším jsme diskutovali  5.10. 2023 .

hosty studia byli:

Eva Kaiserová, pověřena řízením odboru koncepce BIM, Česká agentura pro standardizaci

Kateřina Schön, projektová manažerka Datového standardu staveb, Česká agentura pro standardizaci

Petr Matyáš, předseda představenstva czBIM - buildingSMART CZ

Jan Floriánek,  jednatel avýkonný ředitel HRDLIČKA s.r.o., vedoucí pracovní skupiny BIM v APGEO

 

 ZÁZNAM STUDIA

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.