STUDIO EG

KYBERBEZPEČNOST VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

PARTNER STUDIA
CISCO
GORDIC 2019
 

Aktuálně zranitelnosti určitých systémů vedly k napadení a jistému ochromení některých úřadů a institucí.  Kromě samotné bezpečnostní mezery se jako velký problém ukázalo i to,  že reakce některých  úřadů na varování byly laxní či opožděné. Experti očekávají, že bude následovat druhá a závažnější vlna útoků

Jak by se měly chovat úřady v ČR v případě kyberbezpečnostního varování?

Co vše musí dělat pro to, aby byly chráněné?

Co hrozí těm, kteří tato pravidla nedodržují?

To jsou jen některé z otázek, na které jsme hledali odpovědět v debatě, která proběhla

25. 3. 2021

Záznam debaty  můžete sledovat zde

Do studia usedli:
Ing. Vladimír Rohel, ředitel, sekce bezpečnost, NAKIT
Ondřej Profant, PSP ČR
Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel, GORDIC
Ing. Milan Habrcetl, bezpečnostní expert, CISCO
 
vzdáleně se k debatě připojil Adam Kučínský, ředitel odboru regulace, NÚKIB
 

Ing. Vladimír Rohel, ředitel, sekce bezpečnost, NAKIT

 • je členem odborné rady pro kyberkriminalitu a kyberbezpečnost, poradního orgánu rektora MU,
 • členem Rady ředitelů AFCEA, 
 • členem  Vědecké rady ÚVT.
 • Bývalý ředitel Národního centra kybernetické bezpečnosti (NCKB) či Specialista ICT na Delegaci ČR při NATO, Národní ICT kontakt

 

Ondřej Profant, předseda podvýboru pro e-government, PSP ČR​ 

 • je členem Stálé komise pro kontrolu činnosti Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost,
 • členem Stálé komise pro práci Kanceláře Poslanecké sněmovny,
 • členem Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj  či podvýboru pro obrannou, kybernetickou a bezpečnostní politiku a strategické koncepce ČR . 

 

Ing. Jaromír Řezáč, generální ředitel a majitel společnosti Gordic

 • zakladatel  společnost Gordic, která  si dlouhodobě (již 28 let) drží pozici lídra v oblasti ekonomických a agendových systémů ve státní správě, samosprávě a bankovnictví
 • Evangelista digitalizace veřejné správy a kybernetické bezpečnosti
 • Vyhlašovatel výzvy Iniciativa KYBEZ pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem zabývajících se osvětou, systematickým vzděláváním, managementem, službami a technologiemi v oblasti bezpečnosti informací, a to včetně kybernetické bezpečnosti a obrany.

Milan Habrcetl, bezpečnostní expert, CISCO

 • Oblasti kybernetické bezpečnosti se věnuje od roku 1998, převážně v pozicích sales manager nebo business development manager.
 • V Ciscu pracuje od února 2016 v rámci Global Security Sales organizace s cílem podpory prodeje celého bezpečnostního portfolia Cisco Security v České Republice a Slovensku.

 

Adam Kučínský, ředitel, odbor regulace, NÚKIB

 • Zabývá se zejména řízením bezpečností informací, krizovým řízením a problematikou ochrany klíčových informačních a komunikačních systémů státu.
 • V současné době na pozici ředitele odboru regulace na Národním úřadě pro kybernetickou a informační bezpečnost řídí implementaci a dohled nad zákonem o kybernetické bezpečnosti, nastavení regulatorních požadavků a přípravu legislativy a bezpečnostních standardů v oblasti kybernetické bezpečnosti.
 • Vedle toho již několik let spolupracuje jako externí lektor s vysokými školami a dalšími vzdělávacími institucemi.

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.