Systém MDM pro centrální správu a zabezpečení mobilních zařízení

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Jiří Leščinský
Titul: Mgr.
Funkce: ředitel
Odbor: Krajský úřad
E-mail: Jiri.Lescinsky@Plzensky-Kraj.cz
Adresa: Škroupova 18, 301 00 Plzeň
Firma: Plzeňský kraj

 

B - PROJEKT

Název projektu: Systém MDM pro centrální správu a zabezpečení mobilních zařízení

Lokalita:Krajský úřad Plzeňského kraje

CÍL: Zefektivnění správy a zabezpečení mobilních zařízení
- implementovat systém pro správu mobilních zařízení (MDM – Mobile Device Management)
- zlepšit zabezpečení firemních dat přístupných na mobilních zařízeních jejich šifrováním
- zajistit nástroj, který kvalitně vyřeší ochranu dat s ohledem na GDPR
- získat nástroj, pro centrální konfiguraci mobilních zařízení, které nemají plnohodnotný operační systém (zejména mobily a tablety), který umožňuje distribuci konfiguračních profilů pro připojení VPN, Wifi, certifikáty apod.
- zajistit certifikátové ověření uživatele minimalizující potřebu změny hesla v zařízení
- zpřístupnit interní dokumenty z mobilního zařízení

Cílová skupina: - uživatelé mobilních zařízení Plzeňského kraje (zaměstnanci krajského úřadu a uvolnění zastupitelé)

Provozovatel:Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor informatiky

Realizátor: Plzeňský kraj, Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor informatiky

 


C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Ano.
Kvalitativně:
• je možné hromadně a vzdáleně změnit nastavení mobilních zařízení
• lze získat informace o aktuálním stavu zařízení
• v případě bezpečnostní události lze na zařízení vynutit smazání firemní části nebo celého zařízení
• možnost zabezpečeného přístupu do interních systémů pro operativní řešení interních workflow
Kvantitativní:
Zkrácení reakčních časů při řešení problémů s mobilním zařízením uživatele a při potřebě hromadných změn nastavení.

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Ano. Systém poskytuje funkce, které dříve nebyly uživatelům standardně dostupné.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Uživatelé byly při předávání zařízení, případně při integraci stávajícího zařízení do MDM, proškoleni na nový systém. Trvale je pro uživatele k dispozici elearningový kurz vytvořený odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK) i podpora prostřednictvím HelpLinky KÚPK.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?
Převyšují - Zejména s ohledem na přibývající bezpečnostní hrozby zaměřené vůči mobilním zařízením, požadavkům GDPR a zjednodušením správy.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý. Počítá se s dlouhodobým používáním systému MDM.

 


2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Projekt je inspirující hlavně ve svých možnostech centrální správy, zabezpečení a dostupnosti interních zdrojů odkudkoliv.

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ne.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. Systém umožňuje přístup a správu z většiny aktuální operačních systémů. Uživatel může přistupovat současně z více zařízení ke svým zdrojům.

 

4. Doplňující informace

Projekt byl realizován odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje v úzké spolupráci s dodavatelskou firmou.

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
Systém MDM (také označován EMM) pro správu mobilních zařízení, který umožňuje centralizovanou správu, konfiguraci, zabezpečení a řízení změn při používání mobilních zařízení uživateli IS KÚPK. Projekt byl realizován odborem informatiky Krajského úřadu Plzeňského kraje

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?


Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Kontaktní osoba: Ing. Eliška Pečenková
Kontakt: Eliska.Pecenkova@Plzensky-Kraj.cz

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.