Jednička z transparentnosti

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Richard Bureš

Titul:

Funkce: radní pro dopravu, životní prostředí a úklid, informatiku a Smart Cities

Odbor: Rada městské části Praha 1

E-mail: richard.bures@praha1.cz

Telefon:

Adresa: Vodičkova 681/18, Praha 1, Nové Město, 115 68

Firma: městská část Praha 1

Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Jednička z transparentnosti

Lokalita: městská část Praha 1 a hlavní město Praha

Cíl projektu:

- transparentnost a rychlá navigace v elektronických službách

- zpřístupnění informací o hospodaření, agendách, mapových aplikacích a jiných aktuálních či připravovaných projektech městské části Praha 1 na jednom místě

- kontrola parkovacích oprávnění

 

Cílová skupina: občané městské části Praha 1, občané hlavního města Praha

Provozovatel: městská část Praha 1

Realizátor: Marbes s.r.o. a Gordic s.r.o.

 

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

V současné fázi jsou vytvořeny vybrané sestavy na základě online dat MČ, data jsou anonymizovaná. Okruhy sestav se stále rozšiřují. Výhledově bude možné vytvářet sestavy na přání. Webová aplikace je napojena na Google Analytics a data z návštěv a používání jsou pravidelně sledována a vyhodnocována tak, aby rozvoj služeb sledoval nejčastěji používaná témata.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Řešení Transparentní jednička a jeho výhody jsou občanům města jasně definovatelné. Největší výhoda celého portálového řešení je transparentní komunikace s úřadem. Podle Google Analytics je počet návštěv webové aplikace v růstovém trendu, přičemž občané, kteří hledají informace k jednomu tématu, často přejdou i k dalšímu informačnímu okruhu.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Projekt je velmi dobře propagován na webových stránkách městské části a na všech profilech městské části v rámci sociálních sítí. Současně byl projekt prezentován v několika lokálních médiích tak, aby hlavní dotčenou byla cílová skupina projektu.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

Projekt je dlouhodobý. Jeho cílem je poskytovat všechny relevantní informace občanům městské části. Vynaložené náklady zcela odpovídají potřebě informovat občany, pomáhat jim s jejich agendami.

 

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

Transparentní jednička je dlouhodobé řešení, kdy je počítáno s rozvojem produktu. Pro příští roky je plánován rozvoj témat, okruh informací, které bude mít portál k dispozici.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Projekt může být zopakován ve všech obdobných úřadech. Městská část je připravena sdílet know-how a zkušenosti s nasazením.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Projekt slouží jako inspirace v oblasti transparentnosti i dalším městským částem Prahy.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Projekt je dimenzován na dostatečný počet současných přístupů.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Veškerá data zobrazená v projektu je možné si exportovat v otevřených formátech. Do budoucna je plánováno další rozšíření nabízeného obsahu.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Projekt je složen z informací a služeb, které mají za úkol nabídnout občanovi komplexní obrázek o transakcích a stavu městské části. Všechny informace jsou přizpůsobeny k tomu, aby se daly konzumovat rychle i v rámci odkazů v sociálních sítích.

Webový portál projektu obsahuje rozcestník s tematickými okruhy: hospodaření; agendy; mapy, aplikace a portály; a dále webovou aplikaci kontrola parkování. Jednotlivá témata nahrazují staré elektronické služby (jako byl klikací rozpočet) a sdílí tak informace mnohem modernější, přímější a příjemnější cestou. Občané, zástupci firem nebo médií mohou velmi rychle najít informace o hospodaření města, konkrétní fakturu nebo velmi zajímavé informace o tom, kde určitě nezkoušet parkovat načerno…

 

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Společnosti Marbes a Gordic zpracovaly každá svou část. Marbes vytvořil tematické sestavy tak, aby byly zajímavé a přehledné. Společnost Gordic zpracovala podkladová data. Technická realizace se odvíjela od realizátorem připraveného konceptu, který bude dále rozvíjen.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Domníváme se, že ve všech současných trendech kolem elektronických služeb, portálech občana a geoportálech se trochu zapomíná na transparentnost a otevřenost. Ministerstvo vnitra přišlo s myšlenkou přívětivého úřadu, ale přívětivý úřad musí být především otevřený, transparentní ve svých rozhodnutích a výstupech z nich. Současná podoba Transparentní Prahy 1 je pouze začátkem. Během následujících měsíců a let bude z analýz jasné, která témata občany zajímají a která se tedy vyplatí vylepšovat, modernizovat a zjednodušovat.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Marbes: všechna portálová řešení jsou si podobna v oblasti ověření a zobrazování dat. Velikost jednotlivých projektů zásadně ovlivňuje počet integrací. V podobných tématech jako tento projekt byly připraveny projekty pro města Olomouc, Příbram, Kladno nebo Chomutov.

 

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.