"UtilityReport"

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení: Jaroslava Petrboková
Titul: Ing.
Funkce: vedoucí
Odbor: stavebního úřadu
E-mail: petrbokova@mucl.cz
Telefon: 487881203
Adresa: nám. TGM 1, Česká Lípa
Firma: Městská část Praha 6

 

B - PROJEKT

Název projektu: "UtilityReport"

Lokalita:město Česká Lípa

CÍL: usnadnění přístupu ke správcům sítí a jejich vyjádření k nim

Cílová skupina: občané a projektanti


Provozovatel:HRDLIČKA spol. s r. o.

Realizátor: HRDLIČKA spol. s r. o..

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?
Pokud ANO, jak?
Částečně na základě obdržených vyjádření od stavebníků a projektantů

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?
Částečně pro úsporu ve vyhledávání správců sítí a tím i času

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?
Dobře.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?


Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?
Dlouhodobý.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?
Ano.


Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?
Ne.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?
Nyní ne.

4. Doplňující informace

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik.
"Především v části vytvoření a údržby dat u působnosti subjektů technické infrastruktury"

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?
"Vybudovat aplikaci typu "UtilityReport" je dlouhodobá mravenčí práce především v části vytvoření a údržby dat u působnosti subjektů technické infrastruktury, čili inspirací budiž trpělivost a vytrvalost, kterých je potřeba vskutku velmi."

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?
"Opakovaně lze využít mapové okno a jeho funkcionality. Specifikem je přehled působnosti subjektů technické infrastruktury pro řešené správní území.”

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

"Obdobnými projekty jsou aplikace ProblemReport - hlášení námětů a interakce odpovědného řešitele ( http://mucl.cz/zavady%2Da%2Dnedostatky/d-18361/p1=1204 ); WaterReport - sledování kvality vody v Etiopii (společný projekt s organizací Člověk v tísni:  https://www.clovekvtisni.cz/en/welcome-to-waterreport-2722gp )."

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.