ZASTUPITELSTVO MĚSTA V DIGITÁLNÍ PODOBĚ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Zdeněk Moravec

Titul:                             Ing.

Funkce:                        manažer digitálních technologií a inovací

Odbor/oddělení:          Odbor kanceláře tajemníka

E-mail:                          zdenek.moravec@ckrumlov.cz

Telefon:                        770166193

Adresa:                         Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

Úřad/firma:                  město Český Krumlov

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  Zastupitelstvo města v digitální době

Lokalita:  Český Krumlov

Cíl:

Jednání zastupitelstva města je jedna ze základních činností vedení města. Slouží také jako hlavní informační zdroj občanům města v oblasti rozhodování a dalšího rozvoje města. Dlouhou dobu byl jediným výstupem zápis z jednotlivých jednání. Využití Office365 umožnilo digitalizaci dokuentů i v této oblasti řízení města. Kromě publikace dokumentů na sdíleném úložišti bylo velkým pokrokem i spuštění online přenosu z jednání zastupitelstva. Ten umožňuje zpřístupnit občanům města zasedání zastupitelstva atraktivní formou, sledovat a kontrolovat rozhodování zvolených zastupitelů a mít tak přehled o dalším směřování města. V covidové době se online přenos propojil s MS Teams a tato forma umožnila pokračování práce zastupitelstva bez přerušení.

Cílová skupina: 

občané města, zastupitelé města, kteří se nemohou zúčastnit jednání fyzicky, novináři, občané ČR, kteří se zajímají o dění ve městě Český Krumlov

Provozovatel:  město Český Krumlov

Realizátor:  oddělení ICT

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Částečně. Počet sledujících živého přenosu, počet návštěvníku archivu a počet návštěv na úložišti materiálů jednání.

Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Služba se stala nedílnou součástí informačních zdrojů města, diskuze a odkazování na sociálních sítích k určitým bodům z přenosu potvrzuje prospěšnost projektu.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Odkaz v menu na domácí stránce města, aktualita na facebooku před každým jednáním, propagace vysílání vedením města.

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. V době Lock-downu mohlo jednání zastupitelstva pokračovat bez přerušení díky distančnímu jednání přes MS Teams a online vysílání do domácností.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobý. online vysílání a jeho archiv, publikace programu a zápisu se stalo standardní součást procesu jednání zastupitelstva města.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Rozhodně ano. Dgitalizace veřejné správy

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Pro zájemce připravíme prezentaci systému i procesu.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. web, facebook, připravujeme Youtube, archiv vysílání na webu, archiv podkladů v Office365

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné. Těžištěm projektu je online vysílání, program a zápis z jednání je generován z agendového systému bez funkce Open Data

 

 

5. Doplňující informace.

použité nástroje - vMix live video streaming software, kamery Axis, audio AD/DA Steinberg, mikrofony AKG, Dexon, hlasovací software Hlas firmy Ministr.
Microsoft Teams, Microsoft Sharepoint

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

technická náročnost byla vysoká. Jedná se o kombinaci řady systémů, která vyžaduje integraci různých oblastí informačních technologií (hardware, software, audio-video).

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Popularizace a transparentnost jednání zatupitelstva. Zpřístupnění jednání veřejnosti při ochranných opatřeních.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

řešení je univerzální

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

KONTAKTY

Tomáš Kubát
vedoucí Oddělení správy ICT
Odbor kanceláře tajemníka
Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.