ZJISTI A ZAPLAŤ SVÉ ZÁVAZKY MĚSTU - PLATEBNÍ BRÁNA MĚSTA DĚČÍN - BEZ REGISTRACE, BEZ PŘIHLÁŠENÍ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Martin Strnad

Titul:                             

Funkce:                        Smart City a analytik IT a telekomunikačních projektů

Odbor/oddělení:          odb. primátora

E-mail:                          martin.strnad@mmdecin.cz

Telefon:                        736758846

Adresa:                         Mírové nám. 1175/5, Děčín IV, 40502

Úřad/firma:                  Magistrát města Děčín

 

Soutěžní kategorie        města

B - PROJEKT

Název projektu:  ZJISTI A ZAPLAŤ SVÉ ZÁVAZKY MĚSTU - PLATEBNÍ BRÁNA MĚSTA DĚČÍN - BEZ REGISTRACE, BEZ PŘIHLÁŠENÍ

Lokalita:  Děčín

Cíl:

Vzhledem k dlouhodobé tendenci, kdy dluhy občanů vůči městu rostou jsem se rozhodl ze své gesce nalézt nástroj, který by tento jen mohl zvrátit nebo alespoň zbrzdit.
Další aspekt je odbourat posílání složenek na druh poplatku za komunální odpad - 400 000 Kč ročně. Když zaplatí přes platební bránu 20% všech šetřím každý rok jen na této položce 80 000 Kč.

Heslo, kterým se řídím je: Pokud něco po občanovi chceš, musí to být rychlé, jednoduché, bez obstrukcí a pro všechny.

Proto jsem se rozhodl jít proti proudu a i když vznikají další a další portály občanů tak mi u nich chyběli právě tři priority viz. výše.

Je potřeba se přihlásit, i když dnes "jednoduše" přes bank id, což není ideální a nemusí být pro všechny.

Služba je proto koncipovaná tak, že BEZ REGISTRACE, BEZ PŘIHLÁŠENÍ jen pomocí ČÍSLA OBČANKY NEBO ČÍSLA PASU zjistim IHNED své závazky z 305 druhů plateb - platebních kapitol (variabilních symbolů) a IHNED můžu pomocí své platební karty, Apple Pay nebo Google Pay své závazky zaplatit.

Cílová skupina: 

OBČANŮM - všem věkovým kategoriím - stačí číslo "občanky". Zjisti své závazky vůči městu o kterých třeba vůbec nevíš. Zjisti a zaplať kdykoliv pohodlně na dvě kliknutí.

Mimo webovou stránku existuje i "platbomat - bankomat", který bude v dalších týdnech vystaven před budovu úřadu.

Provozovatel:  Magistrát města Děčín

Realizátor:  Martin Strnad

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Zatím bohužel ne. Na první čísla čekám, kde hned po spuštění bude šetřit o částku za posílání složenek. Velkou marketingovou kampaní + do budoucna snadno zapamatovatelnou adresou DECINAK.cz se zajistí atraktivnost služby, kdy "každý" občan vyzkouší jestli nedluží a nemá závazek vůči městu - část z nich pak on-line ihned zaplatí.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře.Ano + přijde velká PR kampaň (fcb, twitter, youtube, web, offline reklama (bilboardy), plakatovací plochy města..) - vše po spuštění atraktivnější adresy než https://platby.mmdecin.cz - DECINAK.CZ

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Převyšují.

Rozhodně - náklady jsou 100 tisíc Kč jednorázově.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Dlouhodobé a stane se etalonem služeb poskytující úřad směrem k občanovi.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ANO - tam kde neinvestovali 2-4 miliony do Portálu občana - směle do řešení za 100 tisíc.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Ano byly.  Postupně (2 měsíce) anoncuji a prezentuji na konferencích a dalších setkáních.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano. 

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Není možné. Čerpá se z dat, které jsou ze zákona tajná. Jinak u každého projektu cíleně vše směřují k využití a následné publikace jako opendata.

 

 

5. Doplňující informace.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Nápad, přesné zadání, vyspecifikování potřebných dat, kontakt s dodavatelem, realizace - když se chce jde to do půl roka. Chce po tom jít.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Ve všem :)

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Vše - ale primárně bude záležet na ochotě jednotlivých dodavatelů ekonomických systému na městech - obcích.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

Velmi mnoho jen za poslední rok, ale vybral jsem tuto inovaci, která je v ČR unikátní svým přístupem jak daný problém řešit (co se týká způsobu (bez přihlášení, občanka, náklady na řešení..).

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.