CHYTRÁ KARANTÉNA 2.0

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:        Lenka Melounová

Titul:                             Ing.

Funkce:                        Projektový manažer senior

Odbor/oddělení:          Oddělení projektové kanceláře

E-mail:                          lenka.melounova@nakit.cz

Telefon:                        774635686

Adresa:                         Kodaňská 1441/46

Úřad/firma:                  Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Chytrá karanténa 2.0

Lokalita:  celá ČR

Cíl:

Cílem projektu, jehož dodavatelem je společnost NAKIT s.p.,  je poskytování softwarových nástrojů k omezování pandemie onemocnění COVID-19, vč. poskytování provozní podpory.

Účelem CHK2 je tak především ochrana životů a zdraví obyvatel ČR a taktéž minimalizace ekonomických ztrát.

Cílová skupina: 

Projekt má celorepublikovou působnost. Jeho cílovými uživateli jsou všichni občané České republiky.

Provozovatel:  Část dodávaná společností NAKIT je společností NAKIT také provozována.

Realizátor:  NAKIT s.p.

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Ano. 

Účinky projektu (části dodávané společností NAKIT) jsou měřitelně z několika hledisek. Jedním z nich je počet očkovaných občanů.  Hodnoty k 11.11.2021.
Posilující 3: dávka: 444 458 (4,15%)
Ukončovací 2. dávka:  6 158 812 (57,55%)
Minimálně 1 dávka: 6 371 923 (59,54%)
Nedokončené očkování: 213 087 (2%)

Další metrikou je počet stažení aplikace Tečka, která umožňuje snadné prokázání N-T-O.
Počtem návštěv provozovaného a plněného společností NAKIT, dále počtem hovorů vyřízených na lince 1221.
Aktuální počet stažení a návštěvnosti:

K 13.11.2021 bylo:

Stažení aplikace Tečka 4,3 milionů

Stažení aplikace čTečka 970 tis.

 

Návštěvnost webu covid.gov.cz

Uživatelů celkem: 11 011 015

Linka 1221:

Zodpovězeno celkově 3 052 062 hovorů, z toho 2 081 311 unikátním telefonním číslům

 

Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Cílová skupina CHK2.0 je:
- Zdravotnický personál a odborná veřejnost
- Všichni občané ČR
Je využíván covid.gov.cz, média, kampaně, zprávy v tel. zprávách, sociální sítě

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Cílem je ochrana zdraví a životů občanů ČR a prevence ekonomických ztrát.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Nelze odhadnout. Projekt má za úkol přinést softwarové nástroje, které pomohou k co nejefektnějšímu způsobu registrace a rezervace očkování populace ČR, informování občanů (covid.gov.cz) a usnadnění jejich návratu k běžnému životu (aplikace Tečka) a tím eliminaci nákazy COVID-19. Účinek závisí na % proočkovanosti a účinnosti vakcín.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Spíše ne, ale operativní požadavky například na Registr obyvatel nebo Informační systém infekčních nemocí umožnily jejich rozvoj a úpravy v rekordně krátkém čase.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Zatím ne, agenda zvládání epidemie jde cíleně za sektorem zdravotnictví. Epidemie COVID a přijatá opatření nemají v historii ĆR obdoby.   Ambicí po skončení epidemie je zhodnotit a využít nabyté zkušenosti a best practice zejména na poli spolupráce napříč resorty a spolupráce veřejné správy se soukromým sektorem.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Zatím ne. Závisí na zadavateli, jak bude v budoucnu postupovat.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Ne,není to možné.

 

 

5. Doplňující informace.

Projekt CHK2.0 dodávaný NAKITem s.p. nemá ve státním sektoru obdoby. Je řízen pod velkým tlakem jak odborné veřejnosti, tak politiků, tak občanů. Jednotlivé úkoly jsou realizovány ve nezvykle krátkých termínech. Na testy jsou vyhrazeny hodiny, ne týdny, jak  je obvyklé u projektů realizovaných pro širokou veřejnost.
Využití  některých nástrojů je třeba dimenzovat na celou populaci ČR, tj. na miliony uživatelů.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

část projektu, kterou pro Ministerstvo zdravotnictví dodává NAKIT s.p. zahrnuje:
- komunikační nástroj kontaktního centra pro trasování a linku 1221
- aplikace Tečka/čTečka
-  centrální rezervační systém pro registraci a rezervaci občanů na očkování
- provoz webu covid.gov.cz

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

inspirativní je to jistě z pohledu šíře projektu, způsobu komunikace výstupů, řízení týmů  bez osobních vazeb (v době covidu není možné, aby se skupina fyzicky sešla).
V týmu jsou desítky až stovky odborníků a pracují pod tlakem veřejnosti i času.
I přes všechna výše uvedené komplikace je možné takový projekt odřídit správným delegováním a výběrem vhodných teamleadrů.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

využití nástrojů pro vzdálenou hromadnou komunikaci - umožnuje bezpečně , efektivně, rychle a velmi operativně  rozhodovat.
Výjimečný je rozsah projektu, emoce vzbuzující nepřesná a nejasná komunikace vůči veřejnosti.

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting