HYBRIDNÍ CLOUD MINISTERSTVA FINANCÍ

A - PŘIHLAŠUJÍCÍ

Jméno a příjmení:       Jiří Krula

Titul:                             Ing.

Funkce:                        ředitel technického úseku

Odbor/oddělení:          

E-mail:                          jiri.krula@spcss.cz

Telefon:                        225515488

Adresa:                         Na Vápence 915/14, 130 00 Praha 3

Úřad/firma:                  Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

 

Soutěžní kategorie        centrální úřady

B - PROJEKT

Název projektu:  Hybridní cloud Ministerstva financí

Lokalita:  Projekt je v prvotní fázi určen pro resort Ministerstva financí ČR. S přibývajícím časem od realizace by měl být postupně rozšiř

Cíl:

Projekt byl realizován na základě:

1) Požadavku na vyřešení moderního přístupu k bezpečnému ukládání dat;
2) Potřeby naplňovat strategii státního cloudu;
3) Vytvoření konkurenceschopné položky v držení státu (vůči komerčním subjektům).

Cílová skupina: 

Projekt je určen pro jednotlivé státní instituce a měl by přinést výhodu pro všechny občany ČR.

Provozovatel:  Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.

Realizátor:  Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s.p.; ve spolupráci se společnostmi Soitron, Cisco, Microsoft ČR

 

C - POPIS PROJEKTU - POPIS PROVOZOVATELE

1. Prokazatelnost účinků projektu

 

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

Částečně. 

Hybridní cloud bude využíván prvotně pro více tenantů/zákazníků z resortu Ministerstva financí, kteří preferují cloudové služby v on-prem prostředí, proto je jednoduché zamýšlený účinek posoudit v rámci využití dané služby jednotlivými tenanty.
Vnímají a uznávají uživatelé tento projekt jako prospěšný?
Ano. 
Projekt přináší možnost cloudových služeb do on-prem prostředí. Zákazníci, kteří preferují tento způsob využití nabízených služeb mají tento projekt za velmi prospěšný, ať už z pohledu využití, přístupu nebo bezpečnosti.

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

Velmi dobře. 

Postupně dochází k rozšiřování povědomí o projektu/službě. PoC, Propagace, PR, přednášky, účast na konferencích, školení…

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

Odpovídají. Projekt hybridního cloudu MF je teprve na svém začátku, takže toto hledisko, ještě není možné posoudit. Na základě již realizovaného PoC jsme však přesvědčeni o trvalé udržitelnosti projektu.

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání (jakého rozsahu)?

Jedná se o  projekt trvalý. Minimálně vstupní investice předurčují projekt k dlouhověkosti. Samozřejmě s důrazem na dodržení průběžně aktualizovaného stavu. Dalším parametrem pro jeho dlouhověkost je nutnost existence takovéhoto projektu pro naplnění strategických záměrů státu v dané oblasti.

 

2. Prokazatelnost nejlepší praxe

Může být tento projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

Ano.  Inspirující... Z našeho pohledu jsou zde dvě možnosti. Inspirovat se a vybudovat si vlastní verzi. Jde o variantu kapacitně, časově i finančně náročnou. Nebo jednoduše využít stávající řešení SPCSS. Využít již existující služby a vybudovat si zamýšlené prostředí v prostředí již připraveného, odzkoušeného/běžícího hybridního cloudu SPCSS.

  

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

Připravujeme. Jedná se o Know-How naší společnosti. V případě budování podobného projektu si musí každý subjekt nastavit záměr podle svých potřeb a vyřešit spolupráci s dodavatelem, spolu s poměrně vysokou vstupní investicí, ve vlastní režii.

 

3. Vícekanálový přístup

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

Ano, zákazníci mohou k projektu přistupovat několika způsoby. Jako nejpříjemnější se může jevit přístup přes protokol https, který je jedinečným řešením. Samozřejmě dále přes internet, CMS2 a další extranetové sítě.

 

4.  Open Data

Jedná se o projekt, který využívá Open Data?

Nyní ne. Pouze pokud by některý ze zákazníků v rámci svého prostředí OPEN DATA využíval. Jinak prostředí tohoto řešení hybridního cloudu jako takové OPEN DATA ke svému provozu nevyžaduje a nepotřebuje.

 

 

5. Doplňující informace.

Málokdo si dokáže představit náročnost této realizace v prostředí státního IT. Popsat vše by vydalo na několikastránkovou studii. Cesta k naplnění záměru a požadavku však byla nutná a my jsme ji odvážně a s podporou Ministerstva financí ušli. Vězte, že na poskytování služeb hybridního cloudu ve vlastnictví státu pro bezpečné ukládání dat máme všechny prostředky, a především tým odborníků, který je nadále vzděláván pro zajištění perfektního provozu.

 

 

D - POPIS PROJEKTU - POHLED REALIZÁTORA

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik 

Realizace projektu byla náročná z pohledu nedostatku volných komponent pro stavbu vlastního řešení (křemíková krize), a dále pak z pohledu síťových komunikací, kdy bylo nutné dospecifikovat a následně zohlednit požadavky na propojení jednotlivých datových center SPCSS.

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Sice jsme prošlapali cestičku, ale není nutné stavět pro potřeby státních institucí stejné, finančně náročné řešení, když už existuje u nás.

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Celé řešení je specifické a nadmíru komplikované pro jakékoli “klonování”.
D4: realizace: V minulosti například nasazeni virtualizační platformy VMWare, ale v současné době jsme žádný podobný projekt nerealizovali. Tento projekt je zcela nový, nejen u nás, ale i na trhu.

Kontakty

V případě potřeby kontaktujte Alan.Stonawski@spcss.cz, 225 515 466.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting