E-ÚŘAD

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Vlastimil Veselý
Titul: Mgr., MBA
Funkce: ředitel
Odbor: 
E-mail: vesely@catania.cz
Telefon: 605 754 793
Adresa: Jabloňová 2060, 347 01 Tachov
Firma: CATANIA GROUP s.r.o.
Nominace v kategorii: obce

 

B – Projekt

Název projektu: E-ÚŘAD
Lokalita: ČR
CÍL:

- urychlit úředníkům a starostům práci;

- zajistit odborné zázemí a online nástroje pro pomoc s prací úřadu pomocí platformy E-ÚŘAD

Cílová skupina: starostové a zaměstnanci úřadů obcí
Provozovatel: CATANIA GROUP s.r.o.
Realizátor: CATANIA GROUP s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Platforma E-ÚŘAD https://spmo.cz/e-urad/ urychluje práci zaměstnanců úřadů i starostů obcí. Lze porovnat dobu práce s využíváním této platformy a nástrojů s dobou před využíváním E-ÚŘADU.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Zrychlení práce je dobře hodnoceno.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Cílová skupina je dobře seznámena, díky spolupráci s nimi i navrhují oblasti rozvoje platformy.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Funkcionality a informace jsou stále doplňovány podle novelizací předpisů. Nové aplikace a segmenty platformy jsou průběžně přidávány, především ve spolupráci s cílovou skupinou.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Rozvojem online nástrojů by mohli i další poskytovatelé pomoci obcím.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Díky spokojeným klientům se pak ozývají další. Reagujeme pak na jejich požadavky.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO, je možné využívat více uživateli a přístup je i z mobilních zařízení.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Součástí platformy je od letoška mapa obecně závazných vyhlášek obcí, využívající Open Data. Pro obce je taková mapa praktická, pokud hledají informaci a zkušenosti z jiných měst a obcí pro praxi při tvorbě obecně závazných vyhlášek.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Součástí E-ÚŘADU je sekce e-tajemník pro vedoucí úřadů, e-starosta pro starosty obcí, Generátor 106, metodické oblasti pro zaměstnance měst a úřadu, jako je e-linka (pro ekonomické odbory), p-linka (pověřence GDPR a ochranu osobních údajů), s-linka (pro samosprávu), kalendář ÚSC (pro starosty a tajemníky), výpočty (pro všechny), odborné publikace, metodiky a vzory tiskopisů pro všechny a dalším přínosem je podpora prostřednictvím dotazů a odpovědí.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

 

 

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting