18 x O eOBČANCE A PORTÁLU VEŘEJNÉ SPRÁVY

1. Kde a kdy si můžu zažádat o eObčanku?

Občanský průkaz s čipem, který nově umožňuje zaručené prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy, získá automaticky každý, kdo po 1. 7. 2018 požádá o standardní občanský průkaz na pracovišti osobních dokladů na jakémkoliv úřadu obce s rozšířenou působností (příp. Úřadu městské části Praha 1–22).

2. Mohu si eObčanku vyřídit online?

Pokud digitalizovaná podoba občana nebo jeho podpisu jsou vedeny v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů a od vydání dokladu, pro jehož účel byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby, lze žádost podat
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem. Tato žádost se zasílá obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na stanoveném formuláři prostřednictvím datové schránky; není-li doručena prostřednictvím dato-
vé schránky, musí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

3. Kolik stojí vyřízení eObčanky?

Výměna starší eOP s čipem (tzn. poplatek 500,- Kč byl již zaplacen v období před 1.7. 2018 ) ZDARMA bez ohledu na cokoliv dalšího, tedy je lhostejno zda výměnu žádá v režimu blesk (5 dnů) nebo superblesk (24h) a z jakého důvodu ji žádá.
V případě konce platnosti OP do půl roku, nebo změně ze zákona zapsaných údajů ZDARMA.
Výměna před ukončením doby platnosti bez zákonných důvodů: 200 Kč (nad 70 let zdarma).
Výměna při ztrátě, odcizení nebo poškození: 100 Kč.
Vydání do 24 hodin (pracovní dny): 1000 Kč/do 15 let 500 Kč (převzetí na MV, podání žádosti na MV nebo na obecním úřadě ORP).
Vydání do 5 pracovních dnů: 500 Kč/do 15 let 300 Kč (podání na MV nebo obecním úřadě ORP, převzetí na MV nebo na stejném obecním úřadě, jako byla podána žádost).

4. Jak rychle mohu získat eObčanku?

Standardní lhůta pro vydání je 30 dnů, za poplatek lze zažádat o vydání ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin (v pracovní dny).

5. Co si mohu nově s pomocí eObčanky vyřídit?

Kromě všech standardních funkcí, spojených s osobním prokazováním totožnosti, lze aktivovaný OP používat pro prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy, dále lze použít jako nosič kvalifikovaných a autentizačních certifikátů a používat např. pro podepisování
elektronických dokumentů.

6. Jaké jsou výhody eObčanky?

Funguje jako identitní prostředek na nejvyšší úrovni záruk (LoA), není už nutné pamatovat si desítky přístupových údajů k jednotlivým službám veřejné správy, může sloužit jako nosič kvalifikovaných a autentizačních certifikátů, není nutné pořizovat další nosič (čipovou kartu, token).

7. Jaká jsou rizika eObčanky a Portálu veřejné správy? Nemůže mi někdo data ukrást?

Největší riziko je vždy spojeno s chováním uživatele. Údaje, které obsahuje identifikační certifikát, jsou chráněny identifikačním osobním kódem, který by měl znát pouze jeho držitel. Přístup na Portál občana je opět spojen se zadáváním přístupových údajů, data zde zobrazovaná jsou vždy načítána z informačních systémů veřejné správy po přihlášení uživatele, žádnou vlastní databázi
portál nevytváří a nedrží.

8. Musím si svůj OP vyměnit za eObčanku?

Ne, občanské průkazy vydávané před 1. 7. 2018 budou i nadále platné až do skončení doby jejich platnosti, plošná výměna probíhat nebude.

9. Jak funguje čip na eObčance?

V zásadě jako jakýkoliv jiný kontaktní elektronický čip. Z výroby je v něm uložen identifikační certifikát, který nelze z čipu vyjmout, nahradit nebo smazat. Aby bylo možné funkce čipu používat, je nutné čip aktivovat (na pobočce obce s rozšířenou působností zadáním IOK a DOK). V případě nutnosti je možné čip deaktivovat. Deaktivovaný čip nelze znovu aktivovat, je nutné požádat o nový občanský průkaz. Do části čipu lze nahrávat vlastní elektronické podpisy, kvalifikované a autentizační certifikáty. Přímo s čipem komunikuje prostřednictvím čtečky obslužná aplikace „eObčanka – identifikace“, která odesílá výsledky ověření přístupovými kódu systému, který
zprostředkovává ověření totožnosti (Národní bod pro identifikaci a autentizaci). Aplikace pak provází uživatele procesem ověřování identity.

10. Potřebuji speciální zařízení ke svému počítači, abych mohl používat eObčanku v online styku s úřady?

Některé notebooky nebo klávesnice už v sobě mají zabudované čtečky čipových karet (Smart card). Pokud uživatel nemá zařízení s integrovanou čtečkou, musí si pořídit externí čtečku, kterou lze připojit pomocí konektoru (USB, PCMCIA) nebo bezdrátově (buetooth). Čtečky by měly
splňovat základní parametry – soulad s normou ISO 7816, CCID (Chip Card Interface Device), kompatibilita s operačním systémem PC, na kterém má být čtečka používána.

11. Proč potřebuji čtečku k použití eObčanky?

Čtečka musí přečíst informace uložené na čipu a předat je
do zařízení, na kterém uživatel pracuje.

12. Kde seženu čtečku k použití eObčanky?

Téměř v každém obchodě s elektronikou nebo u poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru (kvalifikované elektronické podpisy apod.) jsou dostupné různé varianty od
mnoha výrobců.

13. Kolik stojí čtečka k použití eObčanky?

Nejlevnější čtečky pro připojení přes USB začínají už pod 200 Kč. Čtečky s vlastní klávesnicí nebo pro připojení prostřednictvím bluetooth jsou násobně dražší.

14. Dá se eObčanka využít i pro osobní identifikaci a komunikaci s úřady v rámci EU?

Toto bude možné v okamžiku notifikace Národního identitního systému v EU, předpokládáme to do dvou let.

15. Mohu cestovat na eObčanku?

eObčanka má všechny funkce jako dosavadní občanský průkaz, tudíž ji lze použít jako cestovní doklad v rámci EU.

16. Kam mám zavolat v případě, že potřebuji asistenci s použitím eObčanky?

Help desk +420 225 514 777 Správy základních registrů (stejné číslo pro deaktivaci čipu) poskytuje základní uživatelské informace a podporu při řešení problémů (kontaktovat lze i emailem), kompletní návody a popisy jsou na info.eidentita.cz/eOP. V případě problémů lze odeslat report přímo z obslužné aplikace eObčanka.

17. K čemu slouží elektronická identita občana?

Pro vzdálené prokazování totožnosti při využívání online služeb veřejné správy. Základ elektronické identity občana je v podobě údajů uložených v základním registru obyvatel. Občan si zvolí prostředek, kterým se chce identifikovat (např. eOP), musí jít ale o tzv. kvalifikovaného správce - poskytovatele identitních prostředků – který získal akreditaci ministerstva vnitra a je napojen na Národní bod pro identifikaci a autentizaci.

18. Co to je Národní identitní autorita?

Zákon o elektronické identifikaci definuje Národní bod pro identifikaci a autentizaci jako informační systém, který zajišťuje zprostředkování elektronické identifikace mezi poskytovateli prostředků, kterými uživatel prokazuje svoji identitu, a poskytovateli online služeb, a
to včetně napojení na další ohlášené systémy v rámci EU pomocí mezinárodního uzlu. Národní bod je součástí širší technologické platformy Národní identitní autority, která v sobě zahrnuje další součásti navázané na proces elektronické identifikace, jako jsou státem poskytované prostředky pro samotnou elektronickou identifikaci nebo nástroje pro správu vlastního identitního účtu uživatele. Veřejným rozhraním Národní identitní autoritypro přístup uživatelů a poskytovatelů online služeb bude portál eIdentita.cz.

Pavel Novák, MV ČR a redakační doplnění Magazínu Egovernment


Další informace o:

eOP - ZDE
Portálu občana - ZDE
eIdentita - ZDE

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting