Hostingová infrastruktura Kraje Vysočina a Plzeňského kraje

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Petr Pavlinec
Titul: Ing.
Funkce: vedoucí odboru informatiky
Odbor: odbor informatiky
E-mail: pavlinec.p@kr-vysocina.cz
Telefon: 724650102
Adresa: Žižkova 57, Jihlava
Firma: Kraj Vysočina
Nominace v kategorii: kraje

 

B – Projekt

Název projektu: Hostingová infrastruktura Kraje Vysočina a Plzeňského kraje
Lokalita: celá ČR
CÍL:

- budovat ICT infrastrukturu pro poskytování služeb veřejné správě a veřejnosti, její součástí  jsou regionální sítě (ROWANet, CamelNet) a hostingová centra (Technologická centra kraje - TCK);


- vytvořit v obou TCK dynamickou, vysoce virtualizovanou infrastrukturu umožňující provoz vlastních systémů krajů (Plzeňský, Vysočina), ale také hosting pro další subjekty, včetně státních orgánů;

- použít režim active-active (ve více lokalitách) a propojit tato dvě TCK do prostředí státního cloudu (eGOV cloud); 

- realizovat prostřednictvím státních sítí a Centrálního místa služeb (CMS2) i hosting systémů s požadavky na vysokou dostupnost

 

Cílová skupina: veřejnost, úřady samosprávy i státní správy
Provozovatel: Kraj Vysočina a Plzeňský kraj
Realizátor: Kraj Vysočina a Plzeňský kraj

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Množství provozovaných systémů - viz katalogy služeb - a https://portalpo.kr-vysocina.cz/sds_public_view.php?ID=1 a https://sso.plzensky-kraj.cz/saml/TransferService/login-2.php.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Viz stále další poptávky ze strany resortů, krajů a obcí.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

DOBŘE.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

PŘEVYŠUJÍ.
Díky sdílení a masivní virtualizaci jsme přesvědčeni, že pořízený HW je velmi dobře využit.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.
Obě TCK fungují již více než 12 let.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Vzor pro distribuovaný privátní eGOV cloud.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

Ano, na několika konferencích.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NENÍ MOŽNÉ.

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NENÍ MOŽNÉ.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

Složitá výběrová řízení, projektové žádosti IOP, IROP; Náročný smluvní a finanční model.

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Využitím stávajících infrastruktur státu a samospráv pro další služby. Nezávislost na veřejném internetu. Bezpečnost.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

Provozní model a smluvní model, architektura jsou opakovaně použitelné.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

 

Martin Procházka

Jiří Lohr

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting