Jednotný GIS mikroregionu

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Slavomír Kubánek

Titul: Ing.

Funkce: obchodnětechnický manager

Odbor: obchodní

E-mail: slavomir.kubanek@topgis.cz

Telefon: 727909690

Adresa: Svatopetrská 35/7, město PSČ

Firma: TopGis, s.r.o.

Nominace v kategorii: obce

 

B – Projekt

Název projektu: Jednotný GIS mikroregionu

Lokalita: mikroregion Šternbersko

Cíl:

- sjednotit geoinformační systém v celém mikroregionu za podpory stavebního úřadu města Šternberk.

Cílová skupina: jednotlivé obce, mikroregion a stavební úřad při MěÚ Šternberk

Provozovatel: mikroregion Šternbersko

Realizátor: TopGis, s.r.o.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO, URČITĚ.

Mikroregion má díky externí administraci možnost samostatně pracovat se všemi projekty sdílet potřebné informace. V celkovém projektu má pak k dispozici data ze všech obcí.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Starostové obcí vnímají podporu mikroregionu, protože kromě zpracování pasportů se mohou na mikroregion obrátit i s případnými otázkami na práci s vlastním GIS. Mikroregion Šternbersko disponuje odborníky, kteří se věnují problematice GIS a zpracování pasportů. Mikroregion má k dispozici externí administraci projektů, takže uživatelé se s technickými záležitostmi mohou obrátit jak na zpracovatelskou firmu, tak i přímo na pracovníky mikroregionu, kteří jsou na to vyškoleni a mohou každému uživateli podat fundovanou informaci.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

Společnost TopGis velmi úzce spolupracuje s vedením mikroregionu Šternbersko, aby všechny zúčastněné obce měly ve svém GIS všechny potřebné informace.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Tímto centrálním řešením se jednotlivým obcím snižují náklady na pořízení geoprostorových dat do vlastního geoportálu. Výhodou je i jednotná, pravidelná aktualizace vybraných dat pro všechny obce najednou (např. ÚAP). Pro stavební úřad je určitě praktické a užitečné, že vidí všechna data obcí v jejich správě a mají je tak všechny na jenom místě (pasporty, územní plány, inženýrské sítě atd.).

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

DLOUHODOBÝ.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Určitě je přínosnější řešit pořizování dat do geoportálu centrálně, než když si to řeší jednotlivé obce samostatně. Pro nadřízené stupně (ORP) je jistě zajímavé mít data obcí pohromadě a přehledně roztříděna.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

ANO.

Cílem je vyžívat veřejně dostupná data a zároveň i „osobitá" data obcí.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Jednotlivé projekty a souhrnný projekt běží ve webovém prostředí a je přístupný odkudkoliv.

Zvoleným geoinformačním systémem je webová mapová aplikace GisOnline, produkt společnosti TopGis Brno. Do tohoto projektu je nyní zapojeno 23 obcí mikroregionu. Každá z obcí má svůj vlastní projekt a data z tohoto projektu jsou sdílena do jednoho centrálního projektu mikroregionu.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Bylo potřeba získat veškerá dostupná data obcí, aby bylo možno položit základ výše jmenovanému projektu. V tomto smyslu byla spolupráce s mikroregionem velmi důležitá, protože díky úsilí jejich pracovníků vše proběhlo hladce a podle plánovaného časového harmonogramu.

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení

Celé řešení lze aplikovat na libovolnou velikost mikroregionu.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting