MAGAZÍN EGOVERNMENT 1/2021


JEŠTĚ NENAPLNĚNÝ KATALOG SLUŽEB

 

Podle zákona č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, měla vláda do 1. 2. 2021 stanovit plán digitalizace, podle kterého by nejpozději do 1. 2. 2025 byly všechny služby nastaveny tak, aby je bylo možné vyřizovat digitálně (pokud je to účelné). Mělo se tak stát na základě naplnění Katalogu služeb, který je jakousi evidencí služeb VS a slouží k inventarizaci všech služeb, které stát poskytuje klientům. Cílem Katalogu služeb VS je tedy, mimo jiné, přehledně informovat klienta o všech dostupných službách veřejné správy (VS). Spolu se zmiňovaným plánem digitalizace by tak měl být podpořen rozvoj e-governmentu.

 

 

ROZJEZD VYPADAL SLIBNĚ

Zákon sice stanovil termín pro vznik Katalogu služeb nejpozději do 1. 2. 2021, ale například ředitel odboru eGovernmentu MV ČR Roman Vrba už v září 2020 na konferenci e-government 2010 v Mikulově (VIDEO) zdůraznil, že takový katalog byl v podstatě již delší dobu budován, a to pod názvem Úkony na žádost. V první polovině loňského roku byly, podle jeho slov, práce na katalogu velice intenzivní, aby nic nebránilo jeho obsahovému naplňování. Stejně tak údajně běžela spolupráce s ohlašovateli agend na jejich přípravě, především vysvětlování toho, co přesně je míněno terminologií Katalogu, co znamená služba, úkon atd. V pozdějším rozhovoru pro magazín Egovernment pak uvedl, že by byl rád, kdyby velká část evidence služeb vznikla o něco dříve, nejlépe k termínu spuštění nového Portálu veřejné správy, tedy v polovině prosince 2020. I plán digitalizace měl být podle těchto předpokladů stanoven kolem poloviny listopadu, aby bylo možné vyčíslit finanční dopady a prioritizaci vybraných služeb.

 

A JAKÁ JE SKUTEČNOST?

Podle informací, které nám v rámci svého vystoupení na konferenci Bod zlomu (VIDEO) sdělil ředitel odboru eGovernment MV ČR Roman Vrba, je Katalog služeb v současné době naplněn zhruba ze 46 %, což konkrétně znamená 171 agend z celkových 374. To nevypadá jako příliš rychlé tempo. Můžeme na to ale nahlížet pozitivně. Roman Vrba totiž přidává informaci, že nyní ještě 43 agend čeká na schválení a dalších 92 agend se upravuje dle připomínek, což by, i po jejich schválení, mělo znamenat už zhruba 70 % celkového počtu agend (ke konci března). Zároveň bylo, podle jeho slov, apelováno na ty, kteří ještě možné elektronizaci agend nevěnovali pozornost, aby tak začali činit.

PROČ JE TO DŮLEŽITÉ?

K čemu nám taková evidence služeb může být? Kromě přehledu o tom, které služby veřejná správa vlastně vykonává (kdo to dnes ví?), by tak mělo být zřejmé, které z nich jsou již vykonávány i elektronicky, které nelze vykonávat elektronicky a které lze, ale ještě tak poskytovány nejsou. A právě v jejich případě by měla vláda stanovit harmonogram jejich digitalizace tak, aby nejpozději do pěti let bylo digitalizováno 100 % těch, u kterých to možné a vhodné je. I proto poněkud zamrazilo, když v prvním harmonogramu, který na základě uvedených kroků vzešel, bylo pro letošní rok naplánováno digitalizovat dvě, zcela jistě velice důležité agendy: přijetí válečného veterána a pobyt nezletilé osoby. Nic víc. To nevypadá na překotné naplňování tak důležitého Katalogu.

A CO NA TO OBČAN?

Běžný občan výstup tohoto činění zaznamená především na Portálu veřejné správy, kde jsou, tedy měly by být a snad i budou, postupně popisy všech elektronických služeb veřejné správy (to bude praktický výstup Katalogu služeb).  S popisy je však ještě větší problém než se samotnou elektronizací služeb. Nyní je k dispozici popis pouze u 11 % z těch služeb, které jsou v Katalogu. Tedy 11 % ze 46 %, což znamená, že jako klienti veřejné správy v současné době vidíme pouze 5 % nabídky služeb (konkrétně je na gov.cz 193 popisů služeb).

 

DRUHÝ VÝKOP?

Ani ředitel eGovernmentu MV ČR Roman Vrba neskrýval, že situace neodpovídá očekávání. Problém především vidí ve skutečnosti, že sami gestoři agend často považují ze své strany úkol za splněný v případě, kdy příslušnou agendu je možné řešit s pomocí datové schránky. Cílem bylo však využít širšího spektra kanálů, a především pak nabídnout jejich popisy. MV ČR nyní s partnery připravuje příručku (měla by být hotova do konce dubna), která by měla vysvětlovat a navádět gestory k tomu, aby chápali, jaké typy agend jsou vhodné k umístění na portály, které na Czech POINTy atd. V polovině září bude pak následovat „druhý výkop“, kdy bude Katalog služeb znovu předložen vládě, a Roman Vrba předpokládá, že evidenční část bude nyní již obsahovat 100 % agend, a stejně tak věří v lepší vyznění digitalizačního plánu. Doufejme, že to tak bude a Katalog služeb bude tentokrát skutečně pozitivním tématem konference v Mikulově (7. - 8. 9. 2021).

 

 

Ing. Michal Jirkovský

 šéfredaktor

 

 

EG - 1/2021

Přidat komentář

Jaký je letos rok

Přehled komentářů

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.