KATALOG SLUŽEB - ŠIMON TRUSINA, MV ČR

KATALOG SLUŽEB A DALŠÍ ROZVOJ RPP

Podle Mgr. Šimona Trusiny z odboru eGovernmentu MV ČR má být tato prezentace pouze jakýmsi úvodem do problematiky Katalogu služeb. Pro podrobnější informace doporučil svoji odpolední prezentaci.

 

CO JE KATALOG SLUŽEB?

Vzniká na základě zákona o právu na digitální služby, a to v rámci ekosystému registru práv a povinností.  Část těch údajů, které v něm jsou a budou vedeny, jsou referenční údaje, část nikoliv, což má své opodstatnění.

 

EXISTUJÍ TŘI DŮVODY, PROČ VZNIKÁ KATALOG SLUŽEB:

Evidence služeb veřejné správy a vytvoření kompletního inventáře toho, co vlastně dělá stát státem

Základní právní úpravou je v tomto případě zákon o základních registrech, který definuje výčet údajů, které se mají v rámci Katalogu vést. Zákon zároveň povinuje věcného gestora agendy – ohlašovatele, aby tuto svoji agendu inventarizoval a zveřejnil, jaké služby existují. Výstupem tak bude seznam služeb, které orgány veřejné moci poskytují klientům .

Vytyčování plánu digitalizace

V tomto případě je stěžejním zákon o právu na digitální služby. Jedná se vlastně o plán digitalizace, který je velice konkrétní. Nastiňuje novou „pětiletku“, neboť zákon říká, že neexistuje-li k tomu nějaký rozumný (technický či jiný) důvod, tak by všechny služby, které budou obsaženy v Katalogu, měly být do pěti let digitální. Zákon rovněž pamatuje na situaci, kdy by ohlašovatel nesplnil svoji povinnost uvést službu v rámci Katalogu. I v takovém případě by měly být tyto služby nabízeny digitálně, pokud tomu něco nebrání. Klíčovou osobou je pro tuto situaci manažer ministerstva, nebo příslušného správního úřadu. On musí zajistit finanční prostředky i personální pokrytí ministerstva/správního úřadu kompetentními osobami, které digitalizaci zvládnou.

Výstupem budou digitální služby, a to v podobě, kdy je můžeme řešit (čerpat) z pohodlí domova. Současným výstupem bude skutečnost, že digitalizace bude řízená, bude prioritou vlády, tj. bude existovat jízdní řád toho, co, kdy a jak má být digitalizováno.

Informování klienta o tom, jak využít tyto služby

V tomto směru mají vzniknout strukturované texty, které bude moci kdokoliv využívat, ať už z OVM, soukromoprávních uživatelů, či třetí strany. Nad těmito informacemi o službách bude možné stavět aplikace, které budou klienty provádět tím, jak danou službu řídit. Hlavním právním předpisem je zde zákon o svobodném přístupu k informacím. Ten povinuje změny, které proběhly ze zákona o právu na digitální služby, vystavovat. Vedle toho je zde důležité nařízení o jednotné digitální bráně, které ukládá členským státům Evropské unie, aby vytvořily popisy služeb, které jsou specifikovány v tomto nařízení, stejně jako popisy informací, které s těmito službami souvisejí. Hlavní tíha odpovědnosti leží na věcném gestorovi dané služby nebo agendy, který je schopen napsat uvedené texty. Protože se jedná o texty publikované navenek, je nutné, aby byly zpracovány přístupným jednoduchým jazykem (nikoli právnickým), a je rovněž nutno tyto informace přeložit. Výstupem jsou tedy srozumitelné informace jak v českém, tak anglickém jazyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

EG - 2/2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.