DRACIOBRAZ DOBY

Náměstek ministra vnitra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií Jaroslav Strouhal pozdravil přítomné účastníky konference jménem svým i jménem ministra vnitra, který konferenci poskytl svoji záštitu. V komentáři k prezentovaným výsledkům ČR v rámci hodnocení OSN - EGDI 2020 uvedl, že náš posun směrem nahoru není rozhodně náhodný a jednorázový. Je to z jeho pohledu určitý obraz současné doby, kdy se zúročují kroky realizované v předchozích letech. Navíc se jedná o kroky, které jsou podpořeny potřebnými legislativními změnami. Tzv. střechová norma, tedy zákon o právu na digitální službu, už platí a v současné době se projednává doprovodná legislativa, což zahrnuje zhruba 150 zákonů tak, aby se filozofie zákona skutečně naplnila.

Pozval rovněž účastníky k jednotlivým blokům konference tak, že upozornil na vystoupení ředitele odboru eGovernmentu Romana Vrby, který hovoří o Portálu občana, především pak o tom, jaké služby portál nabízí. Po dvou letech jeho existence je k dispozici více jak 130 služeb/agend, které je možné obsluhovat na dálku. Nicméně vyzval nejen účastníky konference jako potencionální klienty, ale především jako zástupce úřadů, tedy možné poskytovatele služeb, aby se připojili. Ministerstvo vnitra totiž připravilo zázemí, ale naplnit portál službami musí především ostatní úřady.

Další pozvánka směřovala k prezentaci ředitele odboru hlavního architekta e-governmentu Petra Kuchaře, který se věnuje tématu mobilního prostředku, který MV ČR vyvinulo jako identifikační platformu pro mobilní zařízení. Samozřejmě nevynechal ani

eOP, kterých je nyní 300 000 aktivních. Související je i spolupráce s bankami, respektive Bankovní asociací na přípravě a zavedení BankID. Od jejího spuštění si MV ČR slibuje výrazné nastartování zájmu veřejnosti o služby veřejné správy v elektronické podobě.

Samozřejmě není možné vynechat téma základních registrů, které jsou pilířem celého e-governmentu. Prezentuje ředitel SZR Michal Pešek, který mimo jiné nedávno obnovil činnost rady základních registrů.

Všechny tyto prezentace jsou rozpracovány na následujících stránkách magazínu.

Zbývající prezentace najdete přímo na webové stránce konference. Obsahují informace k dalším důležitým a velice těsně souvisejícím tématům, jimž se věnují Igor Čermák z odboru kybernetické bezpečnosti MV ČR a eGCloud; Bohdan Urban, ředitel odboru provozu informačních technologií a komunikací MV ČR a aktuální fenomén, kterým jsou kvůli kovidu videokonference; Marek Beneš, nový ředitel odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace komunikačních a informačních technologií seznámí s kyberútoky, kterým MV čelilo v době kovidové krize (včetně útoku na IS DS); Michal Kubáň z odboru hlavního architekta a téma otevřených dat.

 

Taková byla nabídka informací MV ČR na konferenci a většina z nich tvoří úvodní část tohoto čísla magazínu Egovernment.

 

 

 

 

EG - 2/2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.