Portál občana města Litoměřice

A – Přihlašující

Jméno a příjmení: Leona Slabochová
Titul: Ing.
Funkce: vedoucí odboru
Odbor: informačních a komunikačních technologií
E-mail: leona.slabochova@litomerice.cz
Telefon: 416916414
Adresa: Mírové náměstí 15/7, Litoměřice
Firma: město Litoměřice
Nominace v kategorii: města

 

B – Projekt

Název projektu: Portál občana města Litoměřice
Lokalita:

- občané města Litoměřice;

- případně další žadatelé a poplatníci


CÍL:

- poskytnout občanům několik digitálních služeb prostřednictvím Portálu občana https://obcan.litomerice.cz/obcan/;

- posunout digitalizaci města Litoměřice a pořídit nástroj, který lze i v budoucnu rozšiřovat o další možnosti a služby pro občany Litoměřic;

- rozšířit úřední hodiny městského úřadu;

- nabízet nepřetržitý online přístup k vybraným službám úřadu s možností platby celé řady místních poplatků přes tzv. konto plátce (např. komunální odpad, poplatek za psa, pokuty atd.) pomocí QR kódu či platební brány, k přehledu případných pohledávek, dostupnost elektronického podání digitálních formulářů pro řešení životních situací občanů, sledování stavu tohoto podání;


Cílová skupina:

- občané města Litoměřice, případně další žadatelé - zaměstnanci Městského úřadu v Litoměřicích


Provozovatel: město Litoměřice
Realizátor: Datron a.s.

 

C – popis projektu – pohled provozovatele

1 - PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ANO.

Kvantitativně lze přínos popsat nárůstem počtu uživatelů zapojených do portálu, či počtem on-line plateb místních poplatků, případně počtem úplných elektronických podání.

Kvalitativní ukazatele jsou nepřetržitá dostupnost (kontinuita) některých úředních služeb, odpadnutí nutnosti docházet fyzicky na úřad, poskytování bezpečného přístupu kdykoli a odkudkoli ke službám samosprávy města Litoměřice.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ANO.

Po samotném spuštění Portálu občana jsme zaznamenali pozitivní zpětnou vazbu na sociálních sítích. Komunikace dále probíhá přes e-mail podpory portálu. Předpokládáme, na základě předchozích zkušeností, že nárůst počtu uživatelů portálu, a hlavně jeho privátní části bude pozvolný.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.
Komunikaci směrem k občanovi intenzivně a opakovaně provádí odbor komunikace, marketingu a cestovního ruchu. Využívá k tomu několik komunikačních kanálů – sociální sítě, web města, Radniční zpravodaj, Mobilní rozhlas, videoreportáže apod. Dále má úřad k dispozici několik elektronických reklamních displejů umístněných v podloubí úřadu, na vlakových nádražích a v nemocnici, kde je také k dispozici informace o portálu občana. Dále proběhla kampaň pomocí „záložek do knihy", které zdarma rozdává místní knihovna. V rámci samotného úřadu pak proběhla série prezentací výstupů projektu tak, aby každý úředník byl seznámen s portálem občana. Pro pomoc občanům existuje e-mailová adresa podporaportal@litomerice.cz, kam je možné se obrátit o radu či pomoc.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.
Portál je v ostrém provozu od března 2023. Zaznamenali jsme nárůst počtu občanů zaregistrovaných v privátní části Portálu občana a počet plateb prostřednictvím platební brány. Ve veřejné části nyní evidujeme 22 000 přístupů. Občan, který si může vyřídit své záležitosti z pohodlí domova, pak uspoří čas stejně tak úřad za manipulaci s hotovostí za platby, které
neproběhly v hotovosti na pokladně úřadu, ale dorazily na úřad jednou z elektronických možností. Občané si postupně zvykají na novou možnost placení (platební brána, QR kód, převod). Poprvé nebyly rozeslány složenky na poplatek za komunální odpad a poplatek za psa. Současně zůstala zachována možnost zaplatit hotovostně na pokladně úřadu, zejména pro starší generaci. Možnost elektronického podání byla využita zatím ojediněle.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.
Portál občana je on-line bránou do prostředí úřadu. Portál navazuje na původní sekci Potřebuji si vyřídit a nabízí popis a formuláře pro celou řadu životních situací a rozšiřuje ji o celou řadu dalších integrací a služeb. Předpokládáme dlouhodobý rozvoj elektronických služeb a napojení na služby poskytované státem.

 

2 - PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Jedná se zejména o inspiraci na úrovni dalších měst v České republice, které dosud Portál občana svého města neprovozují. K přihlašování do lokálního portálu jsme využili možnost přihlášení elektronickou identitou občana ve všech variantách (Mobilní klíč eGovernmentu, eObčanka, NIA ID, IIG, I. CA, Moje ID, Bankovní identita) a dále přes Datovou schránku. Do portálu jsme integrovali mnoho služeb úřadu – volby, formuláře, životní situace, objednávání služeb, ekonomický systém, spisová služba a dále např. platební bránu GoPAY nebo napojení na celostátní Portál občana, a to včetně přebírání identity (single sign one) pro přepnutí mezi portály. V celostátním portálu pak má město Litoměřice tzv. dlaždici. Provázání se spisovou službou umožňuje zobrazit stav podání, rozsáhlé životní situace poskytují ucelené informace.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

ANO, BYLY.
Oslovují nás obce v blízkém i vzdáleném okolí a sdílíme zkušenosti s realizací a provozem portálu.

 

C3 – VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

ANO.

Z čistě technologického hlediska je možné portál občana využít napříč zařízeními (stolní počítač, tablet, chytrý telefon). Portál je platformou pro ověřenou a oboustrannou komunikaci s úřadem. Portál může občanovi sloužit od podání, sledování stavu řešení, schválení a následně třeba zaplacení (například přihlášení psa).

 

4 - OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívat OPEN DATA?

NYNÍ NE.

 

5 - DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

Portál občana pro nás znamenal technologickou výzvu k integraci mnoha interních a externích systémů. 
K dispozici je veřejná/anonymní a privátní část. Veřejná část nabízí rozcestník služeb s možností vyhledávání a třídění dle několika hledisek. Každá nabízená služba obsahuje detailní popis KDE, JAK, S KÝM, ZA KOLIK lze službu realizovat, včetně napojení na rezervační systém.
I ve veřejné části je dostupná celá řada služeb a formulářů s několika možnostmi odeslání či tisku.

V případě přihlášení do privátní části je formulář předvyplněn dostupnými údaji o žadateli. Po přihlášení má občan k dispozici přehled o předepsaných poplatcích (komunální odpad, pes, pokuta apod.). Přihlášení do privátní části je možné elektronickou identitou občana nebo prostřednictvím datové schránky.

  • Modernizace formulářů – v momentě, kdy bylo rozhodnuto o spuštění Portálu občana, došlo k revizi formulářů využívaných úřadem.
  • Podávání formulářů – na základě předchozího využití byly vybrány ty nejčastěji používané formuláře pro modernizaci. V současnosti je více než 50 elektronických formulářů, pokud je u formuláře ve sloupci formát uvedeno „zfo“, znamená to, že formulář je možné elektronicky vyplnit a odeslat přes datovou schránku, či do e-mailu podatelny.
  • Konto plátce – sledování závazků a pohledávek a jejich úhrada. Cílem této funkcionality je usnadnit občanům přehled o stavu jejich salda a také o historii úhrad, pokud si někdo není jistý, zdali již závazek uhradil. Přehled zpětně od roku 2020. Závazky občanů zohledňují také případné pokuty vystavené městskou policií.
  • Platby – možnost úhrady převodem, QR kódem a platební bránou.
  • Informace o stavu podání – každý občan si může kdykoli zobrazit učiněné podání a zkontrolovat si, kdy naposledy byla v podání učiněna nějaká aktivita/změna.
  • Portál občana je plně integrován se stávajícím ekonomickým systémem, spisovou službou, rezervačním systémem, platební bránou, volebními okrsky a místnostmi. Je napojen na NIA a také má dlaždici v celostátním Portálu občana.
  • Nástěnka - zobrazení všech neuhrazených poplatků, nevyřízených podání, informací o volbách a upozornění.
  • Služby úřadu – soupis všech životních situací, které lze s úřadem řešit, seřazený dle kategorie nebo odboru.
  • Hlídací pes - možnost nastavení notifikací na události, např. nový předpis poplatku.
  • Kontakty a telefonní seznam.

 

Jedná se tedy o moderní a bezpečný způsob pro komunikaci občanů s úřadem bez nutnosti úřad fyzicky navštívit.

 

D – popis projektu – pohled realizátora

 

Popište náročnost technické realizace, včetně případných specifik:

 

V čem může být Vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?

 

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

 

 

 kontakty: Michal Dvořák, mdvorak@datron.cz, Datron a.s.

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting