Projekty hl. m. Prahy

 

A - přihlašující

Jméno a příjmení: Jana Buraňová

Titul: Ing.

Funkce: PR specialista a tisková mluvčí

Odbor/oddělení: oddělení komunikace a marketingu

E-mail: buranova.jana@operatorict.cz

Telefon: +420 777 489 998

Adresa: Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Úřad/firma: Operátor ICT, a. s.

Soutěžní kategorie : kategorie měst-MČ

 

B – projekt

Název projektu: Projekty hl. m. Prahy

Lokalita: hl. m. Praha (dále jen HMP)

Cíl projektu

- elevace kultury projektového řízení nasazením nástroje OpenProject

- sjednocení přístupu k řízení projektů v prostředí Magistrátu HMP/podřízených organizací

- ukázat široké veřejnosti transparentnost procesu řízení projektů a nakládaní s městskými financemi.

 

Cílová skupina:

- pracovníci městské samosprávy (Magistrát HMP)

- volení politici (členové Rady HMP a Zastupitelstva HMP) a jejich týmy

- městské společnosti a příspěvkové organizace

- zájemci z prostředí města, například městské části a jejich organizace

 

- široká veřejnost, tedy obyvatelé Prahy a širokého okolí, kteří prostřednictvím zveřejněných dat mají možnost sledovat nakládání s veřejnými penězi Magistrátu HMP

Provozovatel: Magistrát hl. m. Prahy

Realizátor: Operátor ICT, a. s.

 

C – Popis projektu – pohled provozovatele

 

PROKAZATELNOST ÚČINKŮ PROJEKTU

Je sledovaný (zamýšlený) účinek projektu kvantitativně a kvalitativně prokazatelný?

ČÁSTEČNĚ ANO.

V tuto chvíli je v aplikaci OpenProject evidováno víc než 500 projektů především z oblasti bydlení, digitalizace, inovací, Smart City a dopravy. Od února 2021 jsme proškolili klíčové osoby z více než 20 odborů magistrátu, městských společností a příspěvkových organizací. Uživatelská základna čítá něco přes 280 uživatelů, systém aktivně používá více než polovina z nich.

 

Vnímají a uznávají uživatelé (cílová skupina) tento projekt jako prospěšný?

ČÁSTEČNĚ ANO.

OpenProject a reporting v dashboardu je vnímaný a uznávaný jako prospěšný širokou řadou uživatelů, počínaje primátorem HMP, členy Rady HMP, zastupiteli HMP, úředníky z celé řady odborů Magistrátu HMP a také zástupci mnoha pražských společností a organizací.

 

Jak podrobně je cílová skupina s projektem obeznámena?

VELMI DOBŘE.

OpenProject periodicky informuje cílovou skupinu o milnících jednotlivých projektů. Cílová skupina má o nich průběžný přehled, a to zejména díky aktivitám, jako založení komunity projektových manažerů, přímá komunikace s klíčovými aktéry v rámci Magistrátu HMP, spuštění edukačního portálu ProjectPoint, odborná školení a informování veřejnosti prostřednictvím tiskových zpráv.

 

Odpovídají dosažené výsledky vynaloženým nákladům?

ODPOVÍDAJÍ.

Zvýšení efektivity projektového řízení v prostředí Magistrátu HMP lze jednoznačně potvrdit. Jsme proto přesvědčeni, že aktuální a budoucí výsledky odpovídají vynaloženým nákladům.

 

Jedná se o projekt krátkodobého účinku, nebo lze předpokládat dlouhodobé trvání?

TRVALÝ.

Budovaní komunity projektových manažerů aplikujících dobrou praxi v klíčových oblastech je setrvalý proces, který je nutno optimalizovat k neustále se vyvíjejícím potřebám HMP.

 

PROKAZATELNOST NEJLEPŠÍ PRAXE

Může být projekt inspirující pro ostatní subjekty veřejné správy?

ROZHODNĚ ANO.

Projekt využívá moderní opensource software, jako je OpenProject a datová platforma Golemio. Edukativní rámec se opírá o principy celosvětových standardů, jako je PRINCE2 a IPMA.

 

Byly, či jsou předávány zkušenosti nabyté v souvislosti s realizací projektu ostatním subjektům veřejné správy?

PŘIPRAVUJEME.

Projekt byl úspěšně prezentován na ISSS 2022. Na portálu ProjectPoint připravujeme report zachycující dosavadní dění, dobrou praxi i slabé stránky.

 

VÍCEKANÁLOVÝ PŘÍSTUP

Jedná se o projekt, který umožňuje přístup/využití více kanály (způsoby) současně?

NYNÍ NE.

 

OPEN DATA

Jedná se o projekt, který využívá OPEN DATA?

NYNí NE, ale uvažujeme o využití.

Plánujeme ve spolupráci s týmem datové platformy Golemio, který je zapojen do procesu poskytování otevřených dat, o zařazení vybrané selekce dat do katalogu pražských otevřených dat vytvářeného a spravovaného datovou platformou Golemio.

 

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 

Tyto aktivity podpořila:

1) absence jednotného pravidelně aktualizovaného zdroje dat o ukončených a realizovaných projektech na území HMP;

2) Roztříštěnost metodického rámce řízení projektů na Magistrátu HMP.

Projekty v rámci Magistrátu HMP jsou řízeny pomocí aplikace OpenProject. Aplikace umožňuje sdílet projekty nejen v rámci úřadu a jeho městských částí, ale i s podřízenými organizacemi nebo externími dodavateli. Zde se vedou stovky projektů, a to nejen v oblasti IT. Mají definované projektové manažery, týmy, časové plány atd. Jejich průběh je možné přehledně monitorovat v rámci dashboardu poskytovaným pražskou datovou platformou GOLEMIO. Pražané pak mohou vybrané projekty sledovat na webu Pragozor.cz v sekci Projekty v Praze.

 

 

D – Popis projektu – pohled realizátora


Popište náročnost technické realizace včetně případných specifik:

Technické řešení není komplikované, jelikož se jedná o jednoduchý webový portál využívající standardizované API. Systémy jsou provozovány městskou společností OICT na infrastruktuře Magistrátu HMP. L1, L2 podporu má na starosti provozní oddělení OICT a rozvoj nástrojů/metodickou podporu zajišťuje odbor projektového řízení Magistrátu HMP (PRI MHMP).

 

V čem může být vaše řešení inspirativní pro ostatní realizátory?

Forma a obsah webové prezentace.

 

Co z uvedeného řešení je možné použít opakovaně a co je výjimečným specifikem tohoto nasazení?Parametrizace systému OpenProject je kompatibilní s principy standardu PRINCE2, který je považován za nejrozšířenější metodiku projektového řízení v různých oblastech.

 

Jaké další obdobné projekty jste realizovali, kde a v jakém rozsahu?

 

Kontaktní údaje:

Kontakt pro doplnění odborných informací:

Vlastislav Dočkal

projektový manažer, oddělení rozvoje obchodu

Tel: +420 773 785 408, e-mail: dockal@operatorict.cz

 

 

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting