Draci 2

PRINCIPY BUDOVÁNÍ REFERENČNÍHO ROZHRANÍ PROPOJENÉHO DATOVÉHO FONDU

Na Petra Kuchaře navazoval svým vystoupením Michal Pešek, ředitel, SZR, který připustil, že se nacházíme v určitém mezním období, jež je charakterizováno novými možnostmi, které přináší eGovernment Cloud, a které dává možnost čerpání peněz z evropských fondů.

Z pohledu SZR jsme dospěli do stádia, kdy máme téměř 3 miliardy transakcí od produkčního prostředí. Je ale nutné si uvědomit, že například díky zákonu o právu na digitální služby se začnou data ze základních registrů stále více využívat i v soukromoprávní sféře. Prvními, kteří tak začnou činit, budou na začátku roku 2021 banky. A SZR musí s takovým zvyšováním nároků počítat.

 

CÍLE SZR V BUDOVÁNÍ REFERENČNÍHO ROZHRANÍ

Vzhledem k tomu, že rozvíjející se e-government potřebuje stále rychlejší reakce a řekněme vyšší prostupnost dat, respektive transakcí, chce SZR zvýšit dostupnost a vybudovat referenční rozhraní. To  bymělo fungovat od 1. 2. 2021. Mělo by také dojít ke sjednocení a standardizaci infrastrukturních systémů, tedy ke sdílení výkonu systémů, které má ve správě MV a SZR. Jako logické se proto zdálo využít primárně státní datová centra, je však nutné změnit přístup. Zatímco dnes je využívána tradiční vícevrstvá architektura, nyní přejdeme na model sdíleného výkonu. SZR proto hledá partnery v oblasti státní správy, respektive datových center, k co nejefektivnějšímu využití v rámci eGC.

 

DOSAVADNÍ POSTUP

Byly vypracovány dopadové analýzy zákona o právu na digitální službu, aby bylo zřejmé, jaké změny a v jakých intervalech musíme implementovat. Jedná se o harmonogram až do roku 2025. Dále je vytvořena globální architektura propojeného datového fondu a nyní jsou připravovány principy referenčního rozhraní propojeného datového fondu. Tyto principy by měly ukázat, jaká legislativa tuto oblast nejvíce ovlivňuje a co je nutné realizovat s ohledem na plán rozvoje eGovernment Cloudu i na čerpání peněz.

Následně bude připravován prováděcí projekt (cca 6 měsíců) a další fází bude realizace. 

Od roku 2022 dojde na samotnou implementaci infrastruktury a migraci technologií.

 

Michal Pešek shrnul situaci konstatováním, že základní registry potřebují změnu technologií, která je vyvolána legislativou i aktuálními potřebami. To se zřetelně projeví už od prvního ledna příštího roku, kdy nás čeká sice postupný, ale trvalý nárůst uživatelů.

 

 

 

 

EG - 2/2020

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.