STUDIO EG

KYBERBEZPEČNOST VE ZDRAVOTNICTVÍ

PARTNER STUDIA
FORTINET
VMWARE
mainstream_logo_cmyk.jpg
 

Nedávné útoky prostřednictvím mailových severů vedly  k napadení a jistému ochromení řady úřadů a institucí.  V každém případě samozřejmě může dojít k nepříjemnostem s provozem úřadu, případně i finančním škodám. Pokud ale takový útok směřuje na složky zdravotnictví, ohrožuje to zdraví a životy pacientů. Bohužel s kyberútoky na zdravotnická zařízení máme zkušenosti i v ČR. Často to vypadá, že je oblast  zdravotnictví snadným cílem.

  • Jaká je realita?
  • Jak moc je české zdravotnictví zabezpečeno?
  • A je zde k dispozici dostatek finanční prostředků?
  • Je zvolena správná bezpečnostní strategie pro tuto oblast?
  • Mají jednotlivá zařízení k dispozici správný počet IT pracovníků a techniky na odpovídající úrovni?
  • Jakým vliv na tuto situaci má pandemie?

O tom všem jsme diskutivalu  s našimi hosty

15. 4. 2021

Záznam můžete sledovat ZDE:

Touto diskuzí navazujeme na Studio Egovernment z 25. 3. 2021, které bylo věnováno Kyberbezpečnosti ve veřejné správě.


Pozvání do studia přijali:
 
Ing. Dušan Chvojka, MBA, náměstek ředitele pro ICT, Nemocnice Na Homolce
Ing. Petr Pavlinec, vedoucí odboru informatiky, Kraj Vysočina,
Horymír Šíma, Manager Channel Account Management, CEE, FORTINET
Ondřej Číž, Lead Solution Engineer - Virtual Cloud Network, VMware
 
vzdáleně se připojí Tomáš Bezouška, manažer kybernetické bezpečnosti, Ministerstvo zdravotnictví
 
Dušan Chvojka
má dlouholeté zkušenosti z oblasti informačních technologií, kyberbezpečnosti a ochrany osobních údajů. V minulosti pracoval pro významné technologické a konzultační společnosti (Deloitte, Accenture, Fujitsu, IBM, SAP… ) v oblasti  integrace ICT technologií a ochrany osobních údajů či jako  konzultant nemocničních zařízení a statní správy.Vede komisi zdravotníctvi ve Spolku pro ochranu osobních údajů.
 
Petr Pavlinec
Od roku 2001 vedoucí oddělení, dnes odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina.
V letech 2002 - 2004  místopředseda Komise informatiky AKČR
předseda pracovní skupiny GIS krajů
členem Řídícího výboru Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost ČR
Ve své pozici vedl řadu regionálních projektů rozvoje IT zaměřených na síťovou infrastrukturu (sítě ROWANet, NGA), datová centra (regionální SAN, TCK), digitalizaci a archivaci, eHealth (NIS, eMeDOCs) a datové sklady (regionální BI).

Horymír šíma

Za sebou má již více než 20 let v ICT oboru a 10 let v oblasti bezpečnosti na pre-sales, obchodních i manažerských pozicích. Z jeho předchozího působení u významných Security dodavatelů v ČR se jednalo například o společnosti Corpus Solutions, Simac Technik ČR, ICZ nebo MHM Computer

Ondřej Číž

se v IT pohybuje již více než 20 let. Jeho doménou v posledních zhruba 12-ti letech je bezpečnost sítí a networking. Ondřej působil jako system engineer a certifikovaný školitel pro produkty z čelních představitelů jednotlivých oblastí. Posledních 7 let se věnuje čistě problematice softwarově definovaných sítí v prostředí onpremise, cloudu, kontejnerů a jejich zabezpečení. Tato specializace jej přivedla až k výrobci, společnosti VMware, kde má 5 rokem na starosti produkty pokrývající bezpečnost a správu virtuálních sítí – VMware NSX, SDWAN, Load Balancery a EDR/NDR systémy.

 

Tomáš Bezouška

vystudoval obor Podnikatelská informatika na Technické univerzitě v Liberci. Působí v roli manažera kybernetické bezpečnosti na Ministerstvu zdravotnictví, kde je zodpovědný mj. za metodické vedení resortních organizací v oblasti informační a kybernetické bezpečnosti a podílí se na realizaci projektů s národním i celoevropským přesahem. Současně je zakladatelem a presidentem Institutu pro správu dokumentů, odborného spolku zaměřujícího se na správu (nejen) digitálních dokumentů především ve veřejném sektoru. Podílí se na celé řadě aktivit v oblasti elektronizace veřejné správy, je členem pracovních skupin a odborných panelů zaměřujících se na digitalizaci procesů a efektivní využívání moderních informačních a komunikačních technologií. Přednáší o tématech z oblasti kybernetické bezpečnosti, řízení správy dokumentů a digitalizace procesů veřejné správy. Je držitelem certifikátů CISA (Certified Information Systems Auditor, ISACA), TOGAF, ITIL, aj.inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.