SOUHRNNÉ INFORMACE EGOVERNMENTU

Ředitel odboru eGovernmentu MV ČR Roman Vrba uvedl, že se momentálně pracuje spíše na „backendových“ záležitostech než na tom, co je vidět. Jedná se o produktové záležitosti, kdy je práce rozdělena na Portál veřejné správy a Portál občana, dále na Informační systém datových schránek, Czech POINT a RPP spolu s Katalogem služeb. V rámci svého vystoupení v Mikulově se věnoval především Portálu veřejné správy a Portálu občana.

   

Portál veřejné správy a Portál občana

Roman Vrba seznámil účastníky konference s tím, že na podzim bude spuštěna větší mediální kampaň, která bude pokračovat i v příštím roce. Mělo by se jednat o kampaň, která bude zahájena na sociálních sítích a následně se přesune na televizní obrazovky. Právě v době konání mikulovské konference se dodělávaly jednotlivé videoklipy a poslední přípravy. Měla by tak být zajištěna širší informovanost veřejnosti.

Základním propagovaným produktem bude GOV.CZ jako určitá vstupní brána a základní informace, jak se do Portálu občana dostat (screen), jak si založit identitu, případně jak si založit datovou schránku a připojit se k ní, a to včetně podrobných videonávodů. V tomto smyslu není důležitý zvolený kanál, neboť podle slov Romana Vrby s datovou schránkou je možné zřídit identitu, naopak s identitou je možné zařídit datovou schránku.

            PVS se nyní předělává a Roman Vrba ukázal novou verzi, která by měla být k dispozici v prosinci tohoto roku. Jak zdůraznil, do této verze bude již promítnut Katalog služeb. Nebude tedy nadále platit, že jednotlivé resorty musí aktualizovat konkrétní životní situace, ale data budou čerpána přímo z Katalogu služeb. Podrobnosti budou prezentovány ve vystoupení Šimona Trusiny (naleznete na str …).

            V oblasti Portál občana se nyní hodně „ladí“ backendové záležitosti jako příprava na masivní skokový nárůst uživatelů. K němu by mělo dojít díky změnám v oblasti datových schránek (například legislativní změny, nebo úpravy, o kterých v následujícím vystoupení hovoří Petr Kuchař str….) a samozřejmě vstup bank (BankID) do oblasti identity a zajištění přístupu veřejnosti ke službám veřejné správy. Roman Vrba dále prezentoval jednotlivé možné služby, které by měly být na Portálu občana k dispozici již ke konci září.

  

Informační systém datových schránek

Podle Romana Vrby se aktuálně vede diskuze o požadavku na neomezené velikosti příloh datových zpráv. Připustil, že se hledá vhodné řešení, ale je zřejmě nemožné, aby velikost takové přílohy přesahovala 50 MB. Varianta, která spíše přichází v úvahu, je pro větší soubory využít možnosti jejich upload na speciální úložiště. Další aktuální požadavek na zlepšení ISVS se týkal archivace. Ta by se však měla řešit pouze pro fyzické a fyzické podnikající osoby, a to s největší pravděpodobností nikoli na úrovni DS, ale spíše na úrovni Portálu občana. Rozhodně se tedy nebude jednat o řešení, které by bylo k dispozici velkým firmám a právnickým osobám. Za velice důležité pak Roman Vrba považuje rozhodnutí, že by nemělo docházet k odstávkám ISVS, a to ani o víkendech.

  

Katalog služeb

V závěru svého rychlého přehledu Roman Vrba považoval za důležité upozornit, že v případě prací na Katalogu služeb se nejedná „pouze“ o samotný katalog, ale i o změnu zákona o přístupu k osobním údajům. Z toho pak vyplývá řada nových povinností především pro ohlašovatele agend. Stejně tak je součástí tohoto řešení tzv. jednotná digitální brána, která bude v prosinci funkční. Jedná se tedy velký objem práce, který musí být dokončen před závěrem roku. Nicméně první ohlašovatelé již „přeohlašují“ jednotlivé agendy tak, aby vláda mohla do 1. 2. 2021, podle plánu, rozhodnout o dalším postupu.   

 

 

EG - 2/2020

inPage - webové stránky s AI, doménawebhosting