KYBEZ

Kyberebezpečnost se týká veřejné sféry, stejně jako soukromé. S ohledem na citlivost dat, ketrá veřejná správa uchovává, případně operací, která s nimi činí, je právě v rámci elektronizace VS, tedy eGovernmentu zabezpečení stále důležitější. I proto se pravidelně věnujeme v rámci našich seminářů tomuto témat. 

Zde naleznete odkazy na poslední realizované:

 


 • posunutý seminář

  ​​

  Diskutovat v rámci tohoto semináře  bychom chtěli jak obecnou problematiku hrozeb pro ČR z kyberprostoru (tedy záležitosti typu útok na MZv, ochromení OKD, nebo nemocnice v Benešově atp.), tak konkrétní aktuální problematiku kyberbezpečnosti a kyberobrany (tedy například přípravu zákona o kyberobraně, další vývoj NÚKIB atp.).  I proto se snažíme k jednomu diskuznímu stolu sezvat zástupce kyberbezpečnosti, kyberobrany a odborných firem.

 • kyberbezpečnost 2020

  ​Vzhledem k pandemické situaci a omezením, která z ní vyplývají, jsme museli zrušit plánovaný seminář ke kybernetické obraně a kybernetické bezpečnosti. Využili jsme ale skutečnosti, že vláda schválila 16. 3. 2020 Novelu zákona o vojenském zpravodajství a pokusili se navodit elektronickou diskuzi na toto téma.

 • kyberbezpečnost 2019

  ​​

  90,91 bodu, to je skóre, které Česká republika dosáhla v mezinárodnímměření kybernetické bezpečnosti v roce 2018. Podstatnější je, že to znamenalo obhajobu prvního místa v rámci National Cyber Security Index, který měří připravenost jednotlivých států n akybernetický incident. Český přístup ke kybernetické bezpečnosti ocenil i poradce americkéého prezidenta pro otázky národní bezpečnosti. Jsme skutečně tak skvělí?

  Na pozadí nedávného varování NÚKIB a reakcí veřejné správy chceme diskutovat i letos kybernetickou bezpečnost jako základní stavební kámen elektronické veřejné správy. 

 • kyberbezpečnost 2018

  Zákon o kyberbezpečnosti, evropská směrnice NIS  a nyní připravovaný zákon o Vojenském zpravodajství to jsou základní body, které vytyčují prostor boje s kyberzločinem. Zároveň ale toto vytyčování zasahuje do oblasti skutečně citlivých osobních dat, která veřejná správa o nás uchovává i do našich vlastních životů.

  Jak a proč a jak se s tím máme porovnat? i o tom bude diskuze v rámce semináře, který pořádáme v Poslanecké sněmovně ČR.

 • kyberbezpečnost 2017

  Zákon o kyberbezpečnosti, evropská směrnice NIS  a nyní připravovaný zákon o Vojenském zpravodajství to jsou základní body, které vytyčují prostor boje s kyberzločinem. Zároveň ale toto vytyčování zasahuje do oblasti skutečně citlivých osobních dat, která veřejná správa o nás uchovává i do našich vlastních životů.

  Jak a proč a jak se s tím máme porovnat? i o tom bude diskuze v rámce semináře, který pořádáme v Poslanecké sněmovně ČR.


inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.