STUDIO EG 

Magazín Egovernment, spolu se svými partnery, připravil speciální formát diskuzí - STUDIO EGOVERNMENT. Reagujeme tak na skutečnost, kdy  s ohledem na určitá omezení, není možné pořádat klasické semináře a konference. I proto jsme se rozhodli pozvat vybrané hosty do televizního studia, k diskuzi na zvolené téma. Do této diskuze měli možnost vstoupit další oslovení odborníci prostřednictvím videokonference. 

Studio Egovernment ze  13. 5. 2020

COVID 19 - A ČESKO JE DIGITÁLNÍ?

aneb jak krize navodila technologickou spolupráci státu a komerčního sektoru.

si můžete ze záznamu pustit  

  • v rámci FB Magazínu Egovernment  - připojení  ZDE
  • v rámci YouTube kanálu Magazínu Egovernment - připojení ZDE
  • v rámci MS Teams prostřednictvím webového prohlížeče - připojení  ZDE 

COVID 19 - A ČESKO JE DIGITÁLNÍ?

aneb jak krize navodila technologickou spolupráci státu a komerčního sektoru.

Možná nejviditelnější a nejvíce diskutovanou  formou takové spolupráce je projekt chytré karantény. Samozřejmě se tomuto tématu nevyhneme, a protože v době naší diskuze za sebou budeme mít dva týdny ostrého provozu, bude jistě prostor i pro krátké zhodnocení. Vedle chytré karantény je zde však řada dalších projektů ať již směřují k možnostem home-office v rámci jednotlivých úřadů, nebo usnadnění on-line výuky. Projekty konkrétních formulářů, které na jedné straně usnadňují podání žádostí na druhé pak jejich zpracování, množství nových chatbotů "umístěných" ve veřejné správě, vznik řady platforem a jejich koordinace  nebo NDA - Národní Digitální Aliance jako platforma pro koordinaci spolupráce státu a komerčního sektoru. To vše jsou témata, kterým jsme  se  v rámci STUDIA EGOVERNMEN 13. 5. 2020 věnovali.


Zdeněk ZajíčekZDĚNĚK ZAJÍČEK

Vladimír Dzurilla

VLADIMÍR DZURILLA

Václav Koudele
VÁCLAV KOUDELE

Robin ČumpelíkROBIN ČUMPELÍK

Pozvání do STUDIA EGOVERNMENT přijali:

Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci

zmocněnec vlády pro IT a digitalizaci, ředitel Národní agentury pro komunikační a informační technologie, generální ředitel Státní pokladny centra sdílených služeb, zodpovídá mimo jiné za naplňování strategie Digitální Česko

 

Mgr. Zdeněk Zajíček, prezident ICT Unie

Prezident ICT Unie, dřívě náměstek ministra vnitra, náměstek ministra spravedlnosti, náměstek ministra financí vždy s důrazem na elektronizaci veřejné správy. Spoluautor projektu eGON, sítě kontaktních míst Czech POINT, spoluzakladatel sdružení eStát, spoluzaladatel iniciativy 202020.

 

Ing. Václav Koudele, Microsoft

v Microsoftu působí dlouhodobě na pozicích spojených s potřebami a spoluprací s veřejnou správou. Ve vedení ICT Unie je zodpovědný za oblast Cloud computingu. Před příchodem do Microsfotu pracoval 11 let jako vedoucí odboru informatiky Plzeňského kraje a byl jedním z vůdčích člennů KI AKČR.  V rámci kraje se mimo jiné podílel na projektech CamelNet, Outsourcing ICT pro krajské organizace, eBezpečnost, ePusa, Virtuos atd.

 

Robin Čumpelík,  MPO

je ředitelem odboru komunikace s pověřením realizovat a koordinovat Inovační strategii České republiky 2019 - 2030. Vede Národní marketingový tým, je členem krizových štábů, koordinátorem či hlavním manažerem aktivit několika technologických projektů (covpoint.org, spojujemecesko.cz ..) V roce 2018 realizoval a koordinoval celonárodní oslavy 100 let Československa. Více než 10 let působí v oblasti inovačního managementu, řízení a krizového řízení. 

 

Do diskuze těchto čtyř  hlavních diskutujících svými připomínkami dále vstoupili prostřednictvím videokonference (MS Teams) tyto osobnosti:

Ing. Leona Slabochová, vedoucí ICT, Město Litoměřice

PARTNER STUDIA
 
MICROSOFT
 

Ing. Miloslav Marčan, ředitel odboru informatiky, MPO

JUDr. Martina Děvěrová, MPA, státní tajemnice, MPO

Mgr. Michal Musil, ředitel gymnázia Jana Palacha v Praze

 

REALIZOVANÁ  STUDIA

 

KYBERBEZPEČNOST A VEŘEJNÁ SPRÁVA (24. 6.)

INTERNETOVÉ ÚŘEDNICTVÍ (17. 6. 2020)

EIDENTITA PRO VŠECHNY (3. 6. 2020)

COVID 19 - A ČESKO JE DIGITÁLNÍ  (13. 5. 2020)

inPage - webové stránky, doménawebhosting snadno.